GENERELLE VILK�R

Abonnementsperioden
Abonnement p� Morgenbladet forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp. Dette gjelder alle abonnement unntatt gaveabonnement. Et gaveabonnement gjelder kun for den perioden mottaker har fått i gave. Et abonnement som er kjøpt til rabattert pris vil automatisk fornyes til fullpris til den terminen det opprinnelige kjøpet gjaldt. Studentpris fornyes til gjeldene studentpris mens gaveabonnement stanses etter første periode.

Kommunikasjon og markedsf�ring
Som abonnent vil du motta kommunikasjon fra Morgenbladet. Kommunikasjonen er knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Morgenbladet. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies
Personopplysninger vil kun bli benyttet av Morgenbladet for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Morgenbladet er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies. For nærmere informasjon - les v�r 
personvernerkl�ring her, og om hvordan vi bruker cookies her.

Fornyelse og oppsigelse av abonnement
Abonnement på Morgenbladet fornyes automatisk til ordinær pris og til den samme terminen kunden har gjort første kjøp og løper til det sies opp. Oppsigelse må gjøres med minst fire dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin. Kortinformasjon kunde har benyttet for første trekk vil bli benyttet for fremtidige, automatiske trekk. Kunder på 3, 6 og 12 måneders termin vil få et varsel per e-post 7 dager før neste betalingstrekk. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil vi kreditere 6 og 12 måneders termin eller beløp på over 250 kr dersom kunden ber om dette. Hvis vi mottar oppsigelse uten at kunde ber om kreditering vil vi levere avis/digital tilgang ut perioden kunden allerede har betalt. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papiravis inkludert og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, kan abonnementet gjøres om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for.

Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

PRISER

Prisendringer abonnement
Morgenbladet forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet (gjelder ikke gaveabonnement). De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Morgenbladet senest 14 dager før iverksettelse.  

Gebyrer ved fakturering

Morgenbladet beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post, med unntak av første faktura på et nytt abonnement. Ved betaling med e-Faktura, avtalegiro, eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 30,- Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 59,-

Kundeservice
Ved henvendelser til kundeservice fra fasttelefon (23 36 05 00) avhenger prisen av hvilket abonnement du har. Les mer 
her. N�r du ringer fra mobiltelefon gjelder teleoperat�renes egne priser.


Studentrabatt
Studenter får 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studenten må i løpet av 3 måneder sende Morgenbladet studentbeviset, hvis ikke blir fremtidige trekk til fullpris. Når beviset blir mottatt så skal abonnementet omgjøres til studentabonnement med tilbakevirkende kraft.

Produktendringer
Morgenbladet forbeholdes retten til � gj�re endringer i avisproduktet.

Endring av vilk�r
Morgenbladet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.


Tilgang til de digitale produktene

For å lese Morgenbladet digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre enn familiemedlemmer i din husstand.

Komplettabonnement

Som komplett abonnement har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater og papirutgaven levert hjem. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter.  

Digitalabonnement

Som digital abonnent har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter.  

For � lese digitalt m� brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar � gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Endringer i abonnementsperioden
Det er ikke mulig � ha midlertidig opphold i l�pet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

 

VILK�R SOM GJELDER VED ABONNEMENT P� PAPIRAVISEN

Levering
Avisen distribueres om morgenen av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig. Morgenbladet forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkter i det aktuelle området som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.


Midlertidig omadressering

Papiravisen kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold 

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis
Ved uteblitt avis vil Morgenbladet kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement.